Veruli

Starring : Abishek, Syed Subahan, K. Bhagyaraj, Shanmugasundaram

Director : Amudhavanan

Music : V.M.Dinesh Raja, R.S.Raj Prathap

Lyrics : Dyana, Udhaisri
Song title
Mazhai KaalathilSyed Subahan
Hey ThozhaSai Neysan, Aparna, V. M. Dinesh Raja
Kaal MelaAparna, Syed Subahan
Roattu Mela Aparna, Syed Subahan
Malar Kannukkulla Aparna